Výroba a prodej levných pelet

Dřevěné peletky

Dřevěné piliny (čerstvě nařezaná bílá smrková pilina) jsou dováženy kamiony do zastřešených prostor, kde se následně uskladní. Poté šnekový dopravník nahrne potřebné množství pilin na dopravníkový pás, který vede do bubnové sušičky. Zde jsou piliny s cca 30 – 45% vlhkostí (dle ročního období) sušeny na požadovanou vlhkost přibližně 10%. Požadované teplo zajišťuje kotel, který je vytápěný dřevem. Po usušení se piliny promíchají a dopraví se do peletovacího lisu. V tomto lisu za působení velkého tlaku a teploty jsou peletky slisovány přes matrice do požadovaného tvaru o průměr 6 mm. Poté peletky projdou chladícím zařízením, kde jsou zchlazeny na teplotu cca 20 °C a následně jsou umístěny do násypky. Z této násypky projdou peletky přes síto, které slouží k oddělení případného prachu a úlomků peletek a jsou dopraveny do balící jednotky. Zde jsou peletky váženy a baleny dle požadavků zákazníků, například do 15 kg plastových obalů nebo do 1000 kg big bagů. Poté jsou zabalené dřevěné peletky vyrovnány na paletu o rozměru 120×100 cm a zabaleny do folie pro bezpečnější dopravu k zákazníkovi. Vyrobené peletky jsou před distribucí skladovány ve vlastních uzavřených skladech.

Rostlinné pelety

Jsou vhodné jako krmivo pro hospodářská zvířata, dále jako podestýlka nebo k vytápění. Rostlinné (agro) peletky jsou vyráběny ze sena, slámy nebo obilných zbytků. Vstupní materiál je skladován v balících v halách. Balíky jsou rozdruženy a následně rozdrceny. Optimální vlhkost vstupního materiálu pro lisování je cca 14%. Následně je frakce dopravena do sila. Ze sila je frakce šnekovým dopravníkem dopravena do lisovacího zařízení, kde dochází k tvarování (pelety mají průměr 8 – 12 mm). Po zchlazení jsou pelety baleny dle přání zákazníka do 15 kg plastových obalů, 1000 kg big bagů nebo jsou uskladněny v podjezdovém silu pro přepravu cisternami do tepláren. Poté jsou zabalené pelety vyrovnány na paletu o rozměru 120×100 cm a zabaleny do folie pro bezpečnější dopravu k zákazníkovi. Vyrobené pelety jsou před distribucí skladovány ve vlastních uzavřených skladech. Výhřevnost rostlinných pelet je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (16 MJ/kg), oproti uhlí mají pelety nižší obsah síry, popela a jedná se o obnovitelný zdroj energie.

Dřevěné brikety a dřevěné brikety RUF

Výchozí surovina pro výrobu dřevěných eko briket jsou čisté piliny z tvrdého bukového dřeva. Skladbou použitých pilin je dosaženo optimálních vlastností techto briket (popelnatost, výhřevnost, kompaktnost). Kvalitní brikety by nikdy neměly obsahovat žádné znečišťující příměsi (laky, lepidla, kamínky). Hlavním principem výroby dřevěných eko briket je přetvoření dřevní hmoty o velkém objemu, vysoké vlhkosti a malé výhřevnosti do ušlechitlého paliva, které je levné, ekologicky čisté, zabírá minimum místa a má vysokou výhřevnost. Piliny jsou nejprve tříděný, vysušeny a následně za pomoci vysoké teploty a tlaku mechanicky lisovány v brikety. Teploutou při lisování dochází k zatavení povrchu brikety, která se tak stává odolnější proti vzdušné vlhkosti. To je velkou výhodou proti konkurenčním briketám. Vyrábíme brikety výhradně z trvdého bukového dřeva, které je výhřevnější než dřevo měkké. Dřevěné brikety mají výhřevnost 18,39 MJ/kg a díky nízké vlhkosti zaručují top kvalitu. Naše brikety jsou tvarovány do klasického kulatého tvaru a nebo do tzv. RUF briket.

Grilovací uhlí

Dřevěné grilovací uhlí vzniká zahřátím na vysokou teplotu bez přístupu vzduchu tzv. karbonizace. To je možné v karbonizačních pecích nebo retortách. Dřevěné uhlí nalezne využití zejména při přípravě potravin na grilu, ale používá se i v průmyslu, hutnictví nebo kovářství. Kvalita dřevěného uhlí je přímo úměrná kvalitě vstupní suroviny (dřeva). Nejlepší je tvrdé dřevo listnatých stromů, ze kterého se vyrábí nejkvalitnější dřevěné uhlí. Dřevo by mělo vyschnout minimálně 2 roky pro dosažení optimální vlhkosti. Nejčastěji se používá bukové, dubové, habrové, jasanové a javorové dřevo. Další možností je odpadní dřevo, které po správném zpracování lze použít rovněž.

Grilovací brikety

Brikety z dřevěného uhlí se vyrábí lisováním rozdrceného dřevěného uhlí, které se pojí pomocí nezávadných škrobů do standardizovaného tvaru. Grilovací brikety se vyznačují nízkým obsahem popela a vody a vysokým obsahem fixního uhlíku, který zabezpečuje dobré hoření briket. Jako obal je použit dvouvrství papír, který brání protržení a vniknutí vlhkosti. Grilovací brikety mají vysokou výhřevnost a při správném spalování nevzniká zápach a kouř.

Mulčovací kůra

Mulčovací kůra dodá zahradě, parku a okrasnému záhonu dekorativní a reprezentativní vzhled. Při správném použití mulčovací kůra zabraňuje růstu plevele a udrží vlhkost rostlinám i v nejteplejších dnech, což snižuje spotřebu vody a tím ušetříte čas i peníze. Výška kůrového mulče by měla být od 3 do 8 cm, výška mulče snižuje možnost prorůstání plevele. Směs obsahuje kůru listnatých stromů.

Odběrná místa

Naše výrobní linky se nachází v Kladrubech nad Labem, v Osenici u Dětenic a Vraňanech u Mělníku. Jsme tedy v blízkosti Prahy, Hradce Králové a Jičína. Pokud není sklad ve vaší blízkosti, nabízíme dopravu dodávkou nebo kamionem. Výrobní linky jsou schopné vyprodukovat 500 tun dřevěných a rostlinných peletek za měsíc. V jednotlivých areálech se nachází velké skladové zásoby a sklady. Našimi odběrateli jsou firmy jako Kaufland, Tesco, Ahold a největší distributoři pelet v České republice.

V naší nabídce dále naleznete grilovací brikety z dřevěného uhlí, grilovací uhlí, mulčovací kůru, dřevěné brikety a jiné komodity. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.